Covid 19 / Pandemische oplossingen

In deze periode waarin we samen strijden tegen Covid-19, is Navbea IoT gewend om overal controle en veiligheid te hebben waar intense interactie is in werkgebieden zoals fabrieken, ziekenhuizen, gemeenten, markten, scholen, winkelcentra, met IoT-technologieën die zal de strijd steunen Ontmoet de oplossingen.

HEPP-codecontrole

 • De HEPP-code opvragen op basis van het burgerschapsnummer en de toegang van risicovolle mensen voorkomen,
 • Temperatuurmeting en HES-code opvragen,
 • Bewaken van het aantal personeelsleden in de sociale ruimtes op de campus en alarmeren indien het aantal personeelsleden het vastgestelde aantal overschrijdt,
 • Dichtheidskaartcontrole van werknemers via mobiele applicatie,
 • Sociale afstandsalarm, contactrecord met personeelspolsbandjes,
 • Achteraf rapporteren van contactgegevens bij ziekte,
 • Locatiegegevens van personeel volgen met draagbare sensoren.

Sociale afstand bijhouden

 • Medewerkers met draagbare technologie
  dicht bij de opgegeven afstand zijn
  alarm maken in geval van:
 • Mensen met draagbare technologie
  registratie van contactgegevens,
 • Mogelijkheid tot groeperen (familie, enz.)

Contact volgen en isoleren

Ziekte bij elke werknemer
gegevens van gecontacteerde personen
verslaglegging