- IoT & RTLS-oplossingen in ziekenhuizen -

IoT & RTLS voor gezondheid

Internet of Medical Things (IoMT) Op IoT gebaseerde omgeving, patiënt, personeel en apparatuur volgen

Het onvermogen om realtime monitoring-, meet- en evaluatieprocessen van mensen en waardevolle activa in ziekenhuizen te implementeren, veroorzaakt grote verliezen, vooral veiligheids- en efficiëntieproblemen.

NavBea is een IOT-platform (Internet of Things) dat realtime monitoring biedt van personeel, gasten, waardevolle apparatuur en omgevingssensorgegevens met zijn verschillende elektronische apparatuur.

Met de in het systeem gedefinieerde mensen, apparatuur en sensoren wordt de gehele levenscyclus binnen de faciliteit bewaakt, vastgelegd en achteraf bijgehouden.

Hoe werkt het?

 • Smartcards en sensoren die zijn gedefinieerd voor patiënten en apparatuur, verzenden gegevens onmiddellijk naar lezers.
 • Deze gegevens worden via lezers naar de monitoringserver verzonden.
 • Op de monitoringserver worden de gegevens snel verwerkt, live bekeken en vastgelegd.

De toepassing van Navbea RTLS (Real Time Location System) in de gezondheidszorg helpt zorgpersoneel om snel te reageren in medische noodgevallen voor patiënten.

Het systeem kan ook worden gebruikt om de bewegingen van patiënten, met name Alzheimer- en dementiepatiënten, te volgen en hun veiligheid te waarborgen.

Tegenwoordig bieden realtime locatiesystemen van ziekenhuizen zorginstellingen veel mogelijkheden om ziekenhuisdiensten te beheren.

Enkele van de belangrijkste haalbare doelen van het IOMT-model (Medical Internet of Things) zijn onder meer het bewaken van de levenscyclus binnen het ziekenhuis, zoals realtime positionering van patiënten, beheer van de workflow van artsen, patiënt- en personeelsveiligheid, temperatuurbewaking van medische activa, bedcapaciteitsbeheer, waardevolle ziekenhuisapparatuur.

Digitale schets

 • Rechtstreekse beelden
 • Snelkiezen
 • Persoon/apparaat volgen

Personeelsrapporten

 • Werktijden
 • Regelovertredingen
 • Missie volgen

Speciale rapporten

 • Inactiviteit
 • Alarmrapporten
 • Verlof / Afwezigheid

Noodgeval

 • Verzamelplaats
 • Wie is waar?
 • Paniek knop

Sensorbeheer

 • Omgevingsbewaking
 • Verlichtingsbeheer
 • Beweging volgen

Alarmsysteem

 • Activabewaking
 • Autoriteit controle
 • Onmiddellijke waarschuwing

NUTTIGE OPLOSSINGEN

Sommige oplossingen boden aan om de toegang tot realtime informatie te transformeren tot maximaal voordeel in zorginstellingen met het Navbea-platform en -apparatuur.

navbea-personeelspositionering

Personeelspositionering en sociale afstandsanalyse

Real-time positionering, meting en evaluatie van personeel op de digitale schets is van groot belang, vooral als het gaat om veiligheid en efficiëntie. Met polsbandjes voor sociale afstand worden risicovolle mensen automatisch bepaald door hun dagelijkse HES-codestatus te controleren met sociale-afstandsanalyse en filiatieoplossingen in werkomgevingen. Bij ziekte van een van de medewerkers wordt melding gemaakt van de personen met wie hij contact heeft gehad.

Moeder en baby veiligheid

Realtime positioneringssysteem in ziekenhuizen is een belangrijke behoefte voor babyveiligheid. Het systeem helpt zorgverleners om moeders en baby's gerust te stellen. Hiervoor worden Navbea-tags in de polsband gebruikt om baby's te beschermen door toepassing van een HRTLS-systeem op basis van Navbea Smart. Als de persoon die is uitgerust met deze tags door de met lezers uitgeruste uitgangsdeuren gaat, gaat de alarmbel. Deuren worden op slot gedaan en de veiligheid wordt gemaximaliseerd.

moeder-baby-iot-navbea
navbea-iot-temperatuursensor

Omgevingstemperatuur en vochtigheidsbewaking

Het maakt het meten en monitoren van de omgeving in aangewezen gebieden mogelijk, het verzamelen, monitoren en rapporteren in één centrum met de juiste sensoren. Het biedt gedetailleerde rapportage in web- en mobiele omgevingen met de mogelijkheid van bekabelde of draadloze infrastructuur, afhankelijk van de toe te passen gebiedsstructuur.

Ouderenzorg en follow-up

De oudere bevolking neemt in veel ontwikkelde landen snel toe. Het bieden van veilige en comfortabele zorg aan ouderen is een belangrijk maatschappelijk doel. Daarnaast zijn het verkrijgen van accurate activiteit en realtime locatie-informatie voor een oudere en snelle reactie bij een val of calamiteit van groot belang.

Medische activa volgen

Identificatie, realtime monitoring en beheer van medische activa is een essentiële behoefte voor elk ziekenhuis. Het helpt de patiëntenzorg te verbeteren, activa snel te vinden binnen het ziekenhuis en de kosten te verlagen met gedefinieerde activa, actieve, passieve tags en het Navbea IOMT-platform.

Medicatie volgen

Drugsvolgsystemen zijn een van de belangrijkste factoren die rechtstreeks van invloed zijn op de kwaliteit van de gezondheidsdiensten. Het minimaliseren van het optreden van bijwerkingen is een van de grootste uitdagingen voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het systeem maakt gebruik van Navbea Smart Tag-technologie om verschillende taken uit te voeren.

Bloedtransfusiebewaking

Bloedtransfusie is een noodzaak voor traumapatiënten; daarom is automatische voorspelling van vroege bloedtransfusie erg belangrijk om het sterftecijfer van patiënten te verminderen. In deze context helpt bloedreserve, monitoring en beheer, het gebruik van navbea smart tag voor bloedinjectie, fouten in het bloedinjectieproces te verminderen.

Realtime gegevensverzameling

Navbea ondersteunt M2M-technologie. Op het Navbea-platform kunnen realtime gegevens van medische apparaten worden gemonitord en gerapporteerd. Het helpt het ziekenhuisteam bij het bewaken van de toestand van patiënten met scenario's zoals het bewaken van intensive care-afdelingen en het creëren van alarmen binnen het kader van gedefinieerde regels. Op deze manier biedt het ziekenhuizen de mogelijkheid om een ​​zorginstelling te zijn die efficiëntere en kwalitatief betere diensten levert.

Crisismanagement

Navbea maakt het gemakkelijk om noodsituaties te beheren met draagbare sensoren. Wanneer mensen langer dan de gedefinieerde tijd roerloos blijven, op de noodknop drukken of vallen, detecteert het systeem dit en informeert de relevante punten direct over de personeelsinformatie en locatie. Draagbare sensoren hebben een noodknop (SOS). De laatste posities van het personeel dat in Noodsituaties naar de verzamelplaatsen komt en het personeel dat niet komt, worden direct weergegeven. Het biedt snelle polling.

Realtime IoT-RTLS-platform Biedt oplossingen met een hoog investeringsrendement in de zorgsector.

Voor meer informatie Contacteer ons