- Maritieme IoT & RTLS-oplossingen -

Nieuwe generatie realtime personeels-, gast- en omgevingsbeheer in havens en scheepswerven

Navbea detecteert de directe locatie en status van personeel, bezoekers, sensoren en apparatuur in omgevingen zoals havens en scheepswerven, bepaalt hoe lang ze in het gebied zijn en geeft de informatie door aan de nodige punten in geval van nood.

Uitstekende werknemers- en bezoekerservaring

DOORGAAN CONTROLE

Navbea helpt u het aanwezigheidsbeheer van uw personeel in realtime te beheren, veel verder dan traditionele technologieën. U kunt deze gegevens realtime volgen en integreren met de software die u gebruikt voor salaris- en loonadministratie.

CONTACTLOZE TOEGANG

Door middel van draagbare sensoren worden de werkuren van het personeel automatisch gedetecteerd. Traditioneel gebruik, zoals het lezen van kaarten of het scannen van vingerafdrukken, is op geen enkel moment nodig. Gastinvoer wordt veel praktischer en sneller gemaakt met ID-scantechnologie.

DICHTHEIDSANALYSE

Realtime locatiegegevens helpen u uw werkruimten te optimaliseren door de faciliteitsplanning te verbeteren op basis van bezettingsgraad en KPI's van medewerkers. Met de dichtheidskaarttool kunt u analyseren hoe druk uw werkgebieden zijn op welke tijden.

Crisismanagement

VEILIGHEID MET MEDIASENSOREN

Met sensoren als omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, persoonsdetectie, licht- en contactdetectie bewaakt u 7/24 de facilitaire beveiliging op het maximale niveau. Zodra het systeem buiten de door u gedefinieerde waardebereiken voor de sensoren komt, informeert het direct de betreffende partijen.

UITVOER EN MONTAGEBEHEER

Met behulp van draagbare sensoren kan de locatie van mensen in realtime worden gevolgd. De laatste posities van de mensen die in geval van nood al dan niet naar de verzamelplaatsen komen, kunnen direct vanaf mobiele apparaten worden gevolgd. Op deze manier kan een snellere en veiligere evacuatie plaatsvinden.

SNELLERE NOODRESPONS

Personeel en gasten met draagbare sensoren in de voorziening (vallen, stilstaan, noodhulpverzoeken) worden gedetecteerd door de Noodknop (SOS) en sensoren op de draagbare kaarten. De persoon die hulp nodig heeft en de locatiegegevens worden direct gecommuniceerd naar de relevante personen.

Veiligheid op de werkplek

REALTIME GASTENTRACERING

Minimaliseer risico's zoals gasten die zich in gevaarlijke of verboden gebieden bevinden. De in- en uitgang van de faciliteit, de locatie en de duur van de gasten kunnen realtime en achteraf worden gevolgd.

VERTROUWELIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

Binnen de faciliteit hebben medewerkers en gasten toegang tot gebieden die onder hun bevoegdheid vallen. Als het personeel of de gasten een zone betreden waar ze niet geautoriseerd zijn, gaat er een alarm af en worden de betreffende personen onmiddellijk geïnformeerd.

CONTACTVOLGEN (COVID-19)

Sociale contactgegevens van personeel en gasten met draagbare technologie kunnen worden vastgelegd en de gegevens van de gecontacteerde personen kunnen worden gemeld bij ziekte van elke medewerker.

Voor meer informatie Contacteer ons