U bent hier:
- Realtime IoT- en RTLS-oplossingen -

IoT & RTLS voor mijnbouw en constructie

Navbea biedt realtime personeelsbewakings- en beveiligingsoplossingen, met name het creëren van micro-locatiegebaseerde positionering (personeelsbewaking-rapportage) en noodwaarschuwingssystemen, door gebruik te maken van communicatietechnologieën die geschikt zijn voor de structuur op de werkplek, om de gezondheid te bewaken en veiligheid van personeel dat ondergronds of op bouwplaatsen werkt.

Maximale veiligheid en efficiëntie in gevaarlijke werkomgevingen

Om verlies van mensenlevens en eigendommen te voorkomen direct volgen van personeel en in geval van nood dankzij het automatische waarschuwingssysteem vroeg alarm ve hoeveel personeel is er op het rampenpunt van het ongeval? kennis is mogelijk. De systeemsoftware is webgebaseerd, platformonafhankelijk en monitoring en rapportages zijn 7/24 te monitoren door geautoriseerde personen, ongeacht de locatie.

MineMesh is een Navbea-oplossing.

Digitale schets

 • Rechtstreekse beelden
 • Snelkiezen
 • Persoon/apparaat volgen

Personeelsrapporten

 • Werktijden
 • Regelovertredingen
 • Missie volgen

Speciale rapporten

 • Inactiviteit
 • Alarmrapporten
 • Verlof / Afwezigheid

Noodgeval

 • Verzamelplaats
 • Wie is waar?
 • Paniek knop

Sensorbeheer

 • Omgevingsbewaking
 • Verlichtingsbeheer
 • Beweging volgen

Alarmsysteem

 • Activabewaking
 • Autoriteit controle
 • Onmiddellijke waarschuwing

NUTTIGE OPLOSSINGEN

Enkele van de oplossingen die worden aangeboden door het Navbea-platform en -apparatuur om de toegang tot realtime informatie om te zetten in maximaal voordeel op mijnbouw- en bouwlocaties:

Personeelspositionering en sociale afstandsanalyse

Real-time positionering, meting en evaluatie van personeel op de digitale schets is van groot belang, vooral als het gaat om veiligheid en efficiëntie. Met polsbandjes voor sociale afstand worden risicovolle mensen automatisch bepaald door hun dagelijkse HES-codestatus te controleren met sociale-afstandsanalyse en filiatieoplossingen in werkomgevingen. Bij ziekte van een van de medewerkers wordt melding gemaakt van de personen met wie hij contact heeft gehad.

Crisismanagement

Navbea maakt het gemakkelijk om noodsituaties te beheren met draagbare sensoren. Wanneer mensen langer dan de gedefinieerde tijd roerloos blijven, op de noodknop drukken of vallen, detecteert het systeem dit en informeert de relevante punten direct over de personeelsinformatie en locatie. Draagbare sensoren hebben een noodknop (SOS). De laatste posities van het personeel dat in Noodsituaties naar de verzamelplaatsen komt en het personeel dat niet komt, worden direct weergegeven. Het biedt snelle polling.

Omgevingstemperatuur en vochtigheidsbewaking

Het maakt het meten en monitoren van de omgeving in aangewezen gebieden mogelijk, het verzamelen, monitoren en rapporteren in één centrum met de juiste sensoren. Het biedt gedetailleerde rapportage in web- en mobiele omgevingen met de mogelijkheid van bekabelde of draadloze infrastructuur, afhankelijk van de toe te passen gebiedsstructuur.

Tijdregistratie van personeel

De oudere bevolking neemt in veel ontwikkelde landen snel toe. Het bieden van veilige en comfortabele zorg aan ouderen is een belangrijk maatschappelijk doel. Daarnaast zijn het verkrijgen van accurate activiteit en realtime locatie-informatie voor een oudere en snelle reactie bij een val of calamiteit van groot belang.

Realtime gegevensverzameling

Navbea ondersteunt M2M-technologie. Op het Navbea-platform kunnen realtime gegevens die zijn verkregen van apparaten op werklocaties worden gecontroleerd en gerapporteerd. Het biedt oplossingen in productie- en efficiëntievraagstukken met scenario's zoals het monitoren van apparatuur, het creëren van alarmen binnen het kader van gedefinieerde regels.

Realtime IoT-RTLS Platform biedt oplossingen met een hoog investeringsrendement in de mijnbouw- en bouwsector.

Voor meer informatie Contacteer ons