- IoT & RTLS-oplossingen in musea -

Oplossingen voor beveiliging van museumartefacten en digitale begeleiding

Navbea detecteert de onmiddellijke locatie en status van de artefacten, personeel, bezoekers, sensoren en activa in de musea, bepaalt hoe lang ze in het gebied zijn en stuurt de informatie onmiddellijk naar de nodige punten in geval van nood.
MAXIMALE VEILIGHEID

Milieu- en artefactbeveiliging met IoT en RTLS in musea

U kunt de analyse van bezoekerslocaties en artefactbeveiliging in uw museum maximaliseren door gebruik te maken van IoT-producten zoals omgevingstemperatuur-vochtigheid, mensenteller, artefactbeveiligingssensor en het Navbea-platform.
VOOR EEN BETERE MUSEUMERVARING

Slimme mobiele museumgids

Met augmented reality en kunstmatige intelligentie beeld- en objectdetectietechnologie kunt u uw bezoekers vanaf hun mobiele apparaten begeleiden.
Video afspelen

Uitstekende werknemers- en bezoekerservaring

DOORGAAN CONTROLE

Het helpt u bij het in realtime beheren van het personeelsaanwezigheidscontrolebeheer in musea, veel verder dan traditionele technologieën. U kunt deze gegevens realtime volgen en integreren met de software die u gebruikt voor salaris- en loonadministratie.

CONTACTLOZE TOEGANG

Locaties van bezoekers worden automatisch gedetecteerd via IoT-sensoren en mobiele applicaties. Zonder dat er een extra apparaat door het museum hoeft te worden geleverd, kan met sensoren en mobiele applicaties een veel bijzonderere museum digitale begeleidingservaring worden geboden.

DICHTHEIDSANALYSE

Realtime locatiegegevens helpen u uw ruimtes te optimaliseren door de tentoonstellingsplanning in musea te verbeteren op basis van bezettingsgraad en bezoekerservaringen. Met de tool voor de dichtheidskaart kunt u analyseren hoe druk uw museum is op welke tijden.

Crisismanagement

VEILIGHEID MET MEDIASENSOREN

U bewaakt de kantoorbeveiliging 7/24 op maximaal niveau met sensoren als omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, persoonsdetectie, licht- en contactdetectie. Zodra het systeem buiten de door u gedefinieerde waardebereiken voor de sensoren komt, informeert het direct de betreffende partijen.

UITVOER EN MONTAGEBEHEER

Met behulp van draagbare sensoren kan de locatie van mensen in realtime worden gevolgd. De laatste posities van de mensen die in geval van nood al dan niet naar de verzamelplaatsen komen, kunnen direct vanaf mobiele apparaten worden gevolgd. Op deze manier kan een snellere en veiligere evacuatie plaatsvinden.

SNELLERE NOODRESPONS

Personeel en gasten met draagbare sensoren in de voorziening (vallen, stilstaan, noodhulpverzoeken) worden gedetecteerd door de Noodknop (SOS) en sensoren op de draagbare kaarten. De persoon die hulp nodig heeft en de locatiegegevens worden direct gecommuniceerd naar de relevante personen.

Museumbeveiliging

REALTIME BEZOEKERS TRACKING

De in- en uitgangen van bezoekers van het museum, hun realtime locaties in het museum en hoe lang ze in het verleden zijn geweest, kunnen worden gecontroleerd.

VERTROUWELIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

Binnen het museum hebben medewerkers en bezoekers toegang tot gebieden die onder hun bevoegdheid vallen. In het geval dat personeel of gasten een zone betreden waar ze niet geautoriseerd zijn, gaat er een alarm af en worden de betreffende personen onmiddellijk geïnformeerd.

CONTACTVOLGEN (COVID-19)

Sociale contactgegevens van personeel en bezoekers met draagbare technologie kunnen worden vastgelegd en de gegevens van de gecontacteerde personen kunnen worden gemeld bij ziekte van elke medewerker.

Voor meer informatie Contacteer ons