You are here:
- Endüstriyel Tesislerde Gerçek Zamanlı Bilgi Yönetimi -

Endüstri 4.0 için IoT & RTLS

Çalışma sahalarında, insanların ve varlıkların tesis içindeki yaşam döngüsünün izlenmesi, konumlandırılması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini maksimum seviyede güvenli ve verimli yönetmek için IoT ve RTLS çözümlerinden faydalanın.

Endüstri 4.0 için IoT & RTLS Çözümleri

Personel Konum Takibi

Varlık Konum Takibi

Forklift Takibi

Vardiya ve Erişim Kontrolü

Acil Durum Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Görev Yönetimi

Makine İzleme

Daha fazla bilgi için