Navbea Endüstri 4.0 için IoT & RTLS Endüstriyel Tesislerde
Gerçek Zamanlı Bilgi Yönetimi
Endüstri 4.0 - IoT & RTLS Çözümleri
Navbea Maksimum Verimlilik ve Güvenlik için Gerçek Zamanlı Konumlandırma
(RTLS) ve IoT Çözümleri
Navbea Sektörel Çözümler
Navbea Akıllı Depo Operasyonları Yönetimi Gerçek Zamanlı Konumlandırma
(RTLS) ve IoT Çözümleri
Lojistik 4.0 Lojistik ve Depolar için IoT & RTLS Çözümleri
Navbea Akıllı Makine Yönetimi Gerçek Zamanlı Konumlandırma
(RTLS) ve IoT Çözümleri
SMART M2M Gerçek Zamanlı Makine İzleme Çözümleri
Navbea Ortam Değerleri İzleme Gerçek Zamanlı Ortam Verileri
Takibi ve Yönetimi
SENSOR 4.0 Çevresel İzleme Çözümleri

Endüstriyel Alanlarınızı Daha Akıllı Hale Getirin

Her sürecin gerçek zamanlı olarak izlendiği, karar vermenin otomatikleştirildiği ve beklenmeyen kapanmaların en aza indirildiği bir tesis hayal edin. Tesis içinde konumlandırılma, ölçme ve değerlendirme süreçlerini güvenli ve verimli yönetmek için IoT ve RTLS çözümlerinden faydalanın.

Play Video
- RTLS & IoT Çözümleri -
Gerçek Zamanlı Konumlandırma Sistemi ve Internet of Things Çözümleri ile Tanışın
NAVBEA IoT & RTLS
IoT ve RTLS çözümleri ile tesislerde maliyet tasarrufu ve verimlilik nasıl sağlanır?

Konumlandırma sistemlerimiz, bir IoT ve RTLS platformu olan Navbea platformu® içinde bulunan güçlü yazılım araçlarına dayanmaktadır. Nesnelerin ve insanların iç mekanda izlenmesi için Navbea Konum Belirleme okuyucuları, Navbea Konum Belirleme etiketleri ve Navbea ortam izleme sensörleri gibi özel donanımlar geliştirdik. Sistemlerimiz, RTLS çözümlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Tüm süreçlerin ve kaynakların uçtan uca optimizasyonundan yararlanabilmeniz için sezgisel araçlar sunuyoruz.

İnteraktif Kroki üzerinden canlı izleme arayüzünde, kişi araması yapılabilir, katlar ve bölgelerde bulunan kişiler gösterilir. Personellerin bulundukları konumlar anlık olarak izlenebilir.

Navbea çeşitli elektronik sensörler ile değerli ekipmanların gerçek zamanlı izlenmesi, güvenli bir şekilde takip edilebilmesi ve arama sürelerini kısaltarak operasyonel verimliliği arttırmanıza yardımcı olur.

Gerçek zamanlı Forklift ve iş makinası izleme ve yönetimi ile tesis içerisinde forkliftlerin gerçek zamanlı konum takibi yapılabilir. Çalışma kurallarına göre gerekli kontrol, uyarı ve engellemeler sağlanarak uzaktan yönetim ve izleme imkanları maksimum seviyeye çıkarılır.

Personellerin geçiş kontrol yönetimi için Navbea platformunda birçok seçenek sunulmaktadır. Güvenlik mobil uygulaması ile kontrollü giriş-çıkış yönetimi veya turnikelerden geçişlerin kontrolü sağlanabilir. Navbea Platformu üzerinden departman ya da kişi bazlı geçiş yetkileri tanımlanabilir. Bu sayede kapı,asansör ve turnikelerde geçiş kolaylığı sağlanabilir.

Acil durum senaryoları için tesis özelinde kurallar tanımlanabilir, kural ihlallerinde otomatik alarmlar oluşur. Oluşan alarmlar birçok kanaldan ilgililere anında bildirilir.

Navbea, İş sağlığı ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak için tesis içindeki çalışma alanlarında bulunan personeller veya yalnız başına çalışan kişinin durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak, telsiz ve telefon iletişimi gerektirmeden izlenmesini sağlar. Erken Uyarı Sistemi (EUS) ile tesis ve tesis içindeki kişilerin sağlığı ve güvenliği konusunda olası bir tehlike veya kaza anında, giyilebilir sensörler vasıtası ile kişilerin yeri belirlenerek hızlı müdahale edilebilmesine yardımcı olur.

Personellerin, görevleri ile ilgili belirlenen zamanda belirlenen noktada bulunması ve görevlerin yapılıp yapılmadığının otomatik bir şekilde kontrol edilebilmesi endüstriyel işletmeler açısından büyük önem taşıyabilmektedir. Navbea, Devam Kontrol ve Görev Yönetimi araçları ile personellere tesis içinde mikro konum bazlı görev tanımlamaları yapılabilmekte ve kişilerin atanan görevleri yapıp yapmadığı, giyilebilir sensörler vasıtası ile otomatik olarak denetlenebilmektedir.

Endüstriyel tesislerde, halihazırda üretim, ambalajlama, kalite kontrol gibi birçok süreç makineler tarafından yapılmaktadır. Bu makinelerin verimliliğini kontrol etmek ve yönetimini gerçekleştirmek üretimin aksamaması için büyük önem taşımaktadır. Navbea platformu, makinelerin gerçek zamanlı izlenmesi ve yönetiminde minumum maliyet ile maksimum verim yaratmak için çözümler sunmaktadır.

İç Mekan Navigasyonu | İç Mekan Konumlandırma | İç Mekan Analizi | İç Mekan İzleme ve RaPORLAMA

Navbea, Gerçek Zamanlı Konumlandırma Sistemleri (RTLS) için kapsamlı çözümler sunar.

Karmaşık binalarda odak noktamız analitik ve izleme işlevlerine sahip coğrafi tabanlı bilgi sistemleridir. Farklı sektörlerdeki tesislerin dijitalleşmesi ve süreçlerin otomasyonu için kullanıma hazır B2B ve B2C çözümleri sunuyoruz. Binaların içinde GPS sistemi doğru çalışmadığı için iç mekan konumlandırmada Bluetooth ve Wi-Fi teknolojileri kullanıyoruz. Bir alan içinde, sadece iç mekanda değil, dış mekanda da konumlandırma yapıyoruz. Navbea teknolojisi ayrıca üçüncü taraf sistemler ile haberleşen web servis entegrasyon çözümleride sunmaktadır.

Endüstri 4.0 & Internet of Things Dönüşümü

Tesislerde giyilebilir elektronik donanımlar ile kişi, nesne ve sensör verilerini gerçek zamanlı izleme, değerlendirme ve raporlama çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.