- Hastanelerde IoT & RTLS Çözümleri -

Sağlık için IoT & RTLS

Tıbbi Nesnelerin İnterneti (IoMT) IoT Bazlı Ortam, Hasta, Personel ve Ekipman Takibi

Hastanelerde, insanların ve değerli varlıkların izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirmesi süreçlerinin gerçek zamanlı uygulanamaması güvenlik ve verimlilik konuları başta olmak üzere büyük kayıplara yol açmaktadır.

NavBea, çeşitli elektronik donanımları ile personel, misafir, değerli ekipman ve ortam sensör verilerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir IOT (Nesnelerin Interneti) platformudur.

Sisteme tanımlanan kişi, ekipman ve sensörler ile tesis içindeki tüm yaşam döngüsü izlenir, kayıt altına alınır ve geriye dönük takipleri yapılabilir.

Nasıl Çalışır?

 • Hasta ve ekipmanlara tanımlanan akıllı kartlar ve Sensörler okuyuculara anlık olarak veri iletirler.
 • Bu veriler okuyucular üzerinden izleme sunucusuna iletilirler.
 • İzleme sunucusunda veriler hızlı bir şekilde işlenerek, canlı olarak izlenir ve kayıt altına alınır.

Navbea RTLS (Real Time Location System)’in sağlık hizmetleri alanındaki uygulaması, hastalar için tıbbi acil durumlarda sağlık personelinin hızlı bir şekilde müdahale etmesine yardımcı olur.

Sistem, özellikle Alzheimer ve demans hastaları olmak üzere hastaların hareketlerini izlemek ve güvenliğini sağlamak için de kullanılabilir.

Günümüzde, hastane gerçek zamanlı konum sistemleri, hastane hizmetlerini yönetmek için sağlık tesislerine birçok fırsat sunmaktadır.

IOMT (Tıbbi Nesnelerin İnterneti) modelinin en önemli uygulanabilir hedeflerinden bazıları, hastaların gerçek zamanlı konumlandırılması, doktor iş akışının yönetimi, hasta ve personel güvenliği, tıbbi varlık sıcaklığı izleme, yatak kapasitesi yönetimi, değerli hastane ekipmanı gibi hastane içindeki yaşam döngüsünü izlemeyi içerir.

Dijital Kroki

 • Canlı İzleme
 • Hızlı Arama
 • Kişi/Cihaz İzleme

Personel Raporları

 • Çalışma Süreleri
 • Kural İhlalleri
 • Görev Takibi

Özel Raporlar

 • Hareketsizlik
 • Alarm Raporları
 • İzin / Devamsızlık

Acil Durum

 • Toplanma Alanı
 • Kim Nerede?
 • Panik Butonu

Sensör Yönetimi

 • Ortam İzleme
 • Aydınlatma Yönetimi
 • Hareket İzleme

Alarm Sistemi

 • Demirbaş İzleme
 • Yetki Kontrolü
 • Anlık Uyarı

FAYDALI ÇÖZÜMLER

Navbea platform ve ekipmanları ile sağlık tesislerinde, gerçek zamanlı bilgiye erişimin maksimum faydaya dönüşümü için sunulan bazı çözümler

navbea-personel-konumlandırma

Personel Konumlandırma ve Sosyal Mesafe Analizi

Personellerin dijital kroki üzerinde gerçek zamanlı konumlandırılması, ölçülmesi ve değerlendirmesi, güvenlik ve verimlilik konuları başta olmak üzere büyük önem taşımaktadır. Sosyal mesafe bileklikleri ile çalışma ortamlarında sosyal mesafe analizi ve filyasyon çözümleri ile riskli kişiler, günlük HES kodu durumları izlenerek otomatik belirlenir. Herhangi bir çalışanda hastalık görülmesi durumunda temasta bulunduğu kişiler raporlanır.

Anne ve Bebek Güvenliği

Hastanelerde gerçek zamanlı konumlandırma sistemi bebek güvenliği içinde önemli bir ihtiyaçtır. Sistem anne ve bebekleri güvence altına almak için bakıcılara yardımcı olur. Bu amaçla, bebekleri korumak için Navbea Smart temelli bir HRTLS sistemi uygulanarak bilekliğe gömülü Navbea etiketleri kullanılır. Bu etiketlerle donatılmış kişinin okuyucularla donatılmış çıkış kapılarından geçmesi durumunda alarm zili çalacaktır. Kapılar kilitlenecek ve güvenlik maksimum seviyeye çıkarılacaktır.

anne-bebek-iot-navbea
navbea-iot-ısı-sensor

Ortam Isı ve Nem İzleme

Belirlenmiş alanlarda ortamın ölçülmesi ve takip edilmesi, ihtiyaca uygun sensörler ile tek merkezde toplanmasını, izlenmesini ve raporlanmasını sağlar. Tüm ortam değerlerini izleme, ortam referans değerlerinin dışına çıkılması durumunda alarm üretme (sms, siren, mobil bildirim, güvenlik bildirim) Alarm halinde tanımlanan süreçlerin tetiklenmesi uygulanacak alan yapısına göre kablolu veya kablosuz altyapı seçeneği ile web ve mobil ortamlarda detaylı raporlama sunar.

Yaşlı Bakımı ve Takibi

Birçok gelişmiş ülkede yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Yaşlanan insanlar için güvenli ve rahat bakım sağlamak önemli bir sosyal hedeftir. Ayrıca, yaşlı bir kişi için doğru aktivite ve gerçek zamanlı konum bilgisinin elde edilmesi, düşme veya acil durumlarda hızlı müdahale büyük önem taşımaktadır.

Tıbbi Varlık Takibi

Tıbbi varlıkların tanımlanması, gerçek zamanlı izlenmesi ve yönetimi, her hastane için hayati bir ihtiyaçtır. Tanımlanan varlıklar, aktif, pasif etiketler ve Navbea IOMT Platformu ile hasta bakımını iyileştirmeye, varlıkları hastane içinde hızlı bulmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.

İlaç Takibi

İlaç takip sistemleri, sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Olumsuz olayların oluşumunu en aza indirmek, sağlık profesyonelleri için temel zorluklardan biridir. Sistem, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için Navbea Smart Tag teknolojisini kullanır.

Kan Transfüzyonu İzleme

Kan transfüzyonu travma hastaları için bir gerekliliktir; bu nedenle erken kan transfüzyonunun otomatik olarak öngörülmesi, hastaların mortalite oranını azaltmak için çok önemlidir. Bu bağlamda, kan rezervi, izleme ve yönetimi, kan enjeksiyonu için navbea smart tag kullanımı, kan enjeksiyon sürecinde hataların azalmasına yardımcı olur.

Gerçek Zamanlı Veri Toplama

Navbea M2M teknolojisini destekler. Tıbbi cihazlardan elde edilen gerçek zamanlı veriler Navbea platformunda izlenebilir ve raporlanabilir. Yoğun bakım ünitelerinin izlenmesi, tanımlanan kurallar çerçevesinde alarmlar oluşturulması gibi senaryolar ile hastaların durumunun izlenmesinde hastane ekibine yardımcı olur. Bu sayede, hastanelere daha verimli ve daha kaliteli hizmet sunun bir sağlık tesisi olma imkanı sunar.

Acil Durum Yönetimi

Navbea, giyilebilir sensörler ile acil durumları yönetmeyi kolaylaştırır. Kişiler, tanımlanan süreden fazla hareketsiz kaldığında, acil durum butonuna bastığında yada düştüğünde sistem bunu algılar ve ilgili noktalara personel bilgisi ve konumunu anında bildirir. Giyilebilir sensörler üzerinde Acil Durum (SOS) butonu bulunur. Acil Durumlarda Toplanma bölgelerine gelen personeller ve gelmeyen personellerin son konumları anlık olarak gösterilir. Hızlı yoklama imkanı sunar.

Gerçek Zamanlı IoT-RTLS Platformu Sağlık sektöründe yatırımın geri dönüşü yüksek çözümler sunar.

Daha fazla bilgi için Bize Ulaşın