You are here:
- Endüstriyel Tesislerde Gerçek Zamanlı Bilgi Yönetimi -

Personel Konum Takibi

Gerçek Zamanlı Personel Konumlandırma

 • Personellerin gerçek zamanlı  konumlandırılması,
 • Yerleşke krokisi üzerinden personel hareketlerini görebilme,
 • Görev takibi,
 • Personel aktif pasif alanlar zaman analizi,
 • Kural ihlalleri raporları,
 • Anlık görevlendirme,
 • Acil durumlarda toplanma alanına gelen personel ve yerleşke içinde kalan personel listelerinin anlık olarak hazırlanması,
 • Acil durumlarda yerleşke/bina içinde kalan personelin konum bilgileri,
 • Personel hareketsizlik alarmı,
 • İzin verilenden fazla tehlikeli bölgede kalma bildirimi,
 • Acil durum butonu ile yardım çağırma,
 • Yetkilendirilmiş bölge belirleme,
 • Personele çalışma alanlarına göre yetki tanımlama,
 • Kural ihlal raporları
 • Güvenlik personeli anlık görevlendirme,
 • Güvenlik personeli devriye takip, devriye raporu oluşturma,

Sosyal Mesafe Analizi

 • Giyilebilir teknolojiye sahip çalışanların belirlenen mesafeden yakın bulunmaları durumunda alarm yaratılaması,
 • Giyilebilir teknolojiye sahip kişilerin sosyal temas verilerinin kaydı,
 • Herhangi bir çalışanda hastalık görülmesi durumunda temas edilen kişilerin bilgilerinin raporlanması

Anlık Uyarı / Alarm Sistemi

Sistem içinde tanımlanan kural senaryolarına göre
kural ihlalleri anlık olarak izleme noktasına iletilir.

Örnek Kural Senaryoları

 • Bir personelin belirlenen süreden fazla hareketsiz kalması,
 • Personelin yetkisiz bir bölgeye giriş yapması,
 • Personelin bir bölgede tanımlanan süreden fazla zaman geçirmesi,
 • Belirlenen bir bölgede tanımlanan kişiden fazla personel bulunması.

Personel Görev Yeri ve Görev Yeri Dışı Analizleri

Personellerin çalışma bölgeleri tanımlanarak, belirlenen zaman aralıklarında personellerin çalışma bölgesi ve dışındaki bölgelerde geçirdikleri süreler raporlanabilir.

Canlı / Anlık İzleme

İnteraktif Kroki üzerinden canlı izleme arayüzünde, kişi araması yapılabilir, katlar ve bölgelerde bulunan kişiler gösterilir. Personellerin bulundukları konumlar anlık olarak izlenebilir.

Geçiş Kontrol Yönetimi

Personellerin geçiş kontrol yönetimi için Navbea platformunda birçok seçenek sunulmaktadır. Güvenlik mobil uygulaması ile kontrollü giriş-çıkış yönetimi veya turnikelerden geçişlerin kontrolü sağlanabilir. Navbea Platformu üzerinden departman ya da kişi bazlı geçiş yetkileri tanımlanabilir. Bu sayede kapı,asansör ve turnikelerde geçiş kolaylığı sağlanabilir.

Acil Durum Modu

Olası bir tehlike veya kaza anında, toplanma bölgelerine gelmeyen kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ile son bulundukları konum bilgisine anında ulaşılabilir.

Acil durumlarda belirlenen toplanma noktalarına gelen personellerin ve bu noktalara gelmeyen personellerin anlık konumları listelenir. Bu liste bölgedeki haberleşme sistemlerinin kopması halinde son 30 dakika, son 1 saat, son 2 saat gibi sürelerde çalışma bölgelerinde bulunan kişilerin son konumlarının bilgisine ulaşmaya yardımcı olur.

Sanayi & Endüstri 4.0 Çözümleri

Daha fazla bilgi için