You are here:
- Yapay Zeka ile IP Tabanlı Kameraları İzleme ve Denetleme Çözümleri -

AI Video Analiz Çözümü

Navbea AI Tabanlı Görüntü Analiz Sistemi

Endüstriyel tesislerin süreçlerini daha güvenli ve verimli yönetmeleri için ip tabanlı kameralardan alınan görüntülerin öğretilmiş veri setlerinden oluşturulmuş kontrol şablonları ile işlenerek otomatik izlenmesini ve denetlenmesini sağlar.

Bulut tabanlı, kolay kullanılabilir, yapay zeka destekli, gerçek zamanlı video görüntü işleme platformu ile kullanıcılarımıza dünyanın herhangi bir yerindeki ip tabanlı kameralarını saniyeler içinde tanımlayabilecekleri, karar destek sistemlerini güçlendirecek otomatik denetleme hizmetleri sunuyoruz.

AI Video Analizi

  • Navbea AI Tabanlı Görüntü Analiz Sistemi, endüstriyel tesislerin süreçlerini daha güvenli ve verimli yönetmeleri için ip tabanlı kameralardan alınan görüntülerin öğretilmiş veri setlerinden oluşturulacak kontrol şablonları ile işlenerek otomatik izlenmesini ve denetlenmesini sağlar.

  • Bulut tabanlı, kolay kullanılabilir, yapay zeka destekli, gerçek zamanlı video görüntü işleme platformu ile kullanıcılarımız dünyanın herhangi bir yerindeki ip tabanlı kameralarını saniyeler içinde tanımlayarak karar destek sistemlerini güçlendirecek otomatik denetleme şablonlarından faydalanabilecekler.

  • Yapay Zeka tabanlı görüntü izleme sistemine öğretilecek görüntü veri setleri ile ip tabanlı kameraların otomatik izlenmesi ve denetlenmesi için kolay bir şekilde kamera ve kurallar tanımlayarak iş gücü verimliliğinin artışı, iş güvenliği kurallarının denetlenmesi, güvenliğin denetlenmesi ve kalite süreçlerinin iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda insansız denetim ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

IP Tabanlı Kameraların Otomatik İzlenmesi

NELER SUNUYOR

Ip tabanlı kameraların, bulut tabanlı platform üzerinden, çeşitli son kullanıcı senaryo şablonları ile otomatik izlenmesini sağlayarak, iş güvenliği, kalite kontrol, süreç analizi çözümler sunmak. Yapay zeka veri setlerini öğretme uygulaması Otomatik kontrol senaryolarına uygun görüntüler ile özel veri setleri elde etmek. Kolay Kamera Tanımlama ve Yönetimi - Kamera görüntü editörü ile alan çizme ve kural tanımlama - Kameralara tanımlanan kuralların denetlenerek gösterildiği canlı izleme arayüzü - Kural ihlalleri ve kameralarda bir arıza olması durumunda alarm oluşturarak sms, email ve uygulama arayüzüne gerçek zamanlı iletmek - Yaya Yasak Bölge Kontrolü - Kişi Sayma - Araç Sayma - Nesne Sayma - Gerçek Zamanlı Konumlandırma Platformumuz ile entegrasyon geliştirerek, kroki üzerinden kameraları ve alarmları görüntüleme - Görüntü üzerinden yoğunluk analizi

Nerelerde Kullanılır?

Bulut tabanlı, kolay kullanılabilir, yapay zeka destekli, gerçek zamanlı video görüntü işleme platformu ile kullanıcılarımız dünyanın herhangi bir yerindeki ip tabanlı kameralarını saniyeler içinde tanımlayarak karar destek sistemlerini güçlendirecek otomatik denetleme şablonlarından faydalanabilirler.

Ticari hırsızlıklarda ve vandalizmde son zamanlarda artan işsizlik oranlarının ve işletmelerin zorunlu COVID-19 kapanmaları sırasında kolay hedefler haline gelmesine neden oldu.

Bu, ticari ve konut mülklerinde yangın, hırsızlık, vandalizm ve yasadışı faaliyetlere karşı devriye gezen ve izleyen koruma hizmetlerine olan talebin artmasına neden oldu. Talebi karşılamak için birçok koruma hizmetleri şirketi, kamera ağlarını genişletmek ve merkezi güvenlik operasyon merkezlerine kamera beslemelerinin sayısını artırmak için müşterileriyle birlikte çalıştı.

İzlenen video yayınlarının sayısındaki hızlı artış, operatörlerin bunalmasına ve kritik olayların kaçırılmasına neden oldu.

Güvenlik görevlilerini ve yapay zeka destekli video analitiğini birleştirmenin önemli bir çözüm olduğuna inanıyoruz – yaklaşımımıza ‘hareket zekası’ diyoruz . Hareket algılama AI ile buluştuğunda ve operatörlerin insan zekasıyla birleştirildiğinde, güvenlik verimliliği ve yanıt süresi iyileştirmeleri son derece olumludur.

Navbea AI çözümünün kullanılması, operatörlerin potansiyel sorunlar hakkında gerçek zamanlı olarak uyarılmasına ve hem işletmeye hem de müşterileri ile karşı karşıya kalabilecek potansiyel fiziksel ve itibar risklerini azaltmaya yardımcı olur.

Bütçe kısıtlamaları / personel eksikliği nedeniyle izleme eksikliği. Kritik olaylar gözden kaçıyor personel eksikliği kameraların göz ardı edilmesine neden oluyor ve güvenlik olaylarının sayısı artıyor.

Güvenlik ekibinin bakması gereken çok fazla kamerası var. Operatörler çok fazla sayıda kamera izlerken kritik olaylar gözden kaçırılır bu nedenle verimli çalışamazlar.

Geniş alanlarda olayların herhangi bir yerde meydana gelme olasılığı ile güvenliği yönetmek zorlaşır.

Geçmiş görüntüleri incelemek çok fazla zaman alır. Personel, görüntüleri aramak için diğer işlerini yapamaz. Üretkenlik etkisi zaman alıcı ve maliyetli olur.

Güvenlik görevlilerinin verimliliğini ve erişimini otomatik gerçek zamanlı kritik olay tespiti ile AI video analizi yaparak 10 kata kadar arttırabilirler.

Üretim ortamlarında düzenli ve öngörülebilir kalıplarda sürekli çalışan, devam eden iş ve malzeme hareketleri vardır. Bu rutinlerden herhangi bir sapma, genellikle acil müdahale gerektiren sorunlara işaret eder. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışlar göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve hem öncü faaliyetlere hem de olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Üretim tesislerinin ayrıca sağlık ve güvenlik olaylarına, süreç ihlallerine ve çalışan hırsızlığına karşı koruma sağlamak için özel gereksinimleri vardır ve bu bağlamda, analitik video gözetimi, kullanılan güvenlik araçları paketinin bir parçası olarak önemli bir rol oynayabilir.

Kullanım Durumları:
Güvenlik Donanımı Kontrolü
– Baret Kontrolü
– Güvenlik Ceketi Kontrolü
– Güvenlik eldivenleri Kontrolü
– Emniyet gözlükleri Kontrolü
– Kaza Güvenliği Kontrolü

Montaj Hattı Kontrolü
– Üretim Hattı Uygunluk Kontrolü – Arızalı veya Kırık Mühürlü Konteyner Belirleme
– Üretim Hattı – Paketlenmiş Ürünü Sayımı
– Üretim Hattı – Marka ve Logo Uygunluğu
– Üretim Hattındaki Konveyör Bant Üzerindeki Zararlı Maddelerin Belirlenmesi
– Ürün Etiketi Tespiti ve Doğrulaması

Kampüsler, üniversiteler, kolejler, okullar ve kurumsal tesisleri içerebilir ve bu açık ve coğrafi olarak çeşitli ortamlarda tam durumsal farkındalığı sürdürmek için bir zorluk teşkil edebilir. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışlar göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve hem öncü faaliyetlere hem de olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Giderek artan bir şekilde öğrenciler, personel, müşteriler ve ebeveynler, gözetim verilerinin gizliliği ve olası kötüye kullanımı konusunda endişe duymaktadır. Navbea AI çözümü, her sahnenin temelindeki pikseli ve hareket akışını kullanır; bu, ırk, cinsiyet veya etnik köken gibi kişisel özelliklerin temel analizde hiçbir rol oynamadığı anlamına gelir.

Navbea AI, operatörlerin kuruma yönelik potansiyel fiziksel ve itibar risklerini azaltmaya yardımcı olarak gerçek zamanlı olarak potansiyel sorunlar hakkında uyarılmasına olanak tanır.

Kullanım Durumları:

Video gözetiminin gizlilik üzerindeki etkisi: Öğrenciler yaygın gözetim konusunda hassastır.

Eğitim tesisleri, izlenmesi zor olan çok sayıda bina içeren büyük kampüslere sahip olabilir. Durumsal farkındalık eksikliği, geciken güvenlik müdahalelerine yol açabilir.

Şiddet ve saldırgan davranış: Personele veya öğrencilere yönelik saldırılar, kişisel yaralanmaya ve personel devrine veya hukuki sorumluluğa ve itibarın zedelenmesine neden olabilir. Güvenlik, okul seçerken dikkate alınan önemli bir faktördür.

Vandalizm / Grafiti: Mülkiyet hasarı ve temizleme ve düzeltme maliyetleri. Bu, tesisin görünümünden ve itibar algısından uzaklaşır. Maliyet diğer giderlerden karşılanır.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre sorunları: Takılmalar, kaymalar ve düşmelerden kaynaklanan yaralanmaların insan maliyetinin yanı sıra, kaybedilen zamandan, sigorta ek ücretlerinden ve yasal maliyetler ve cezalardan kaynaklanan bir finansal maliyet de vardır.

Yetkisiz erişim: Güvenli alanlara yetkisiz erişim, vandalizm veya hırsızlığın habercisi olabilir.

Hırsızlık: Eğitim tesisleri pahalı ekipmanlara sahiptir ve hırsızlar tarafından hedef alınabilir. Ekipman kaybı maliyetlidir ve öğrenmeyi engelleyebilir.
Öğrenci ve personel mülk hırsızlığı, ciddi şikayetlere ve zaman alıcı soruşturmalara neden olur.

Kameranın kurcalanması veya kameranın gizlenmesi: Görüntü denetim izleri kaybı hırsızlık veya sabotaj gibi olayların potansiyel habercisi olabilir.

Hapishaneler, gardiyanların ve mahkumların düzenli ve öngörülebilir kalıplarda hareket ettiği dinamik ve zorlu ortamlardır. Bu rutinlerden herhangi bir sapma, genellikle acil müdahale gerektiren sorunlara işaret eder. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışlar göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve hem öncü faaliyetlere hem de olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Hapishane tesisleri ayrıca sağlık ve güvenlik olaylarına, süreç ihlallerine ve hırsızlığa karşı koruma sağlamak için özel gereksinimlere sahiptir ve bu bağlamda analitik video gözetimi, kullanılan güvenlik araçları paketinin bir parçası olarak önemli bir rol oynayabilir.

Kullanım Durumları:
Kavgalar: Mahkumlar kendi aralarında veya Ceza İnfaz Görevlileri arasındaki herhangi bir tartışma. Bu ciddi bir çatışmaya dönüşen kavgalara neden olabilir. Tepki eksikliği, mahkumların kameraları görmezden gelmesine neden olur.

Yangınlar: Hapishanenin herhangi bir bölgesinde kazara veya kasıtlı yangınlar veya duman veya görünür gaz açığa çıkaran olayların tespiti.

İntihar / kendine zarar verme: Gözlem altındaki mahkumlar kendilerine zarar verebilir veya kendilerini öldürebilirler.

Çevresel İhlaller: Bir kişi veya nesne (örneğin drone) herhangi bir yönde güvenli bir çevreden (örneğin bir duvar veya çit üzerinden) geçtiğinde.

Hapishane hücresine zorla girme: Mahkumlar diğer mahkûm hücrelerine girip eşya çalıyorlar.

Oteller genellikle içte ve dışta farklı alanlara sahip geniş kamusal alanlardır. Tesis sahipleri, halk ve personel için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama ihtiyacı ile misafirler için sıcak ve davetkar bir deneyim sağlama arzusunu dengelemeye çalışırlar. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışlar göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve hem öncü faaliyetlere hem de olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Giderek artan bir şekilde personel, müşteriler ve kullanıcılar, gözetim verilerinin mahremiyeti ve olası kötüye kullanımı konusunda endişe duymaktadır. Navbea AI çözümü, her sahnenin temelindeki pikseli ve hareket akışını kullanır; bu, ırk, cinsiyet veya etnik köken gibi kişisel özelliklerin temel analizde hiçbir rol oynamadığı anlamına gelir.

Navbea AI, operatörlerin kuruma yönelik potansiyel, fiziksel ve itibar risklerini azaltmaya yardımcı olarak gerçek zamanlı olarak potansiyel sorunlar hakkında uyarılmasına olanak tanır.

Sağlık tesisleri genellikle yüksek güvenlikli bir ortam olarak değil, hasta bakımı için tasarlanmış dinamik yerlerdir, bu nedenle tam durumsal farkındalığı sürdürmek zor olabilir.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışlar göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve hem öncü faaliyetlere hem de olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Sağlık bakım tesislerinin de kontrollü ilaçları korumak için özel gereksinimleri vardır ve bu bağlamda, analitik video gözetimi, kullanılan güvenlik araçları paketinin bir parçası olarak önemli bir rol oynayabilir.

Perakende ortamları genellikle içte ve dışta farklı alanlara sahip geniş kamusal alanlardır. Sahipler, müşteriler için sıcak ve davetkar bir deneyim sağlama arzusu ile halk ve personel için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama ihtiyacı arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışlar göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve hem öncü faaliyetlere hem de olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Depolar ve lojistik tesisler genellikle yüksek değerli malları depolar, mallar sık ​​sık içeri ve dışarı hareket eder ve operatörlerin olağan dışı olabilecek herhangi bir şeye karşı tetikte olması gerekir. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışları göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Lojistik tesislerin ayrıca sağlık ve güvenlik olaylarına, süreç ihlallerine ve güvenli alanların ihlallerine karşı koruma sağlamak için özel gereksinimleri vardır ve bu bağlamda, analitik video gözetimi, kullanılan güvenlik araçları paketinin bir parçası olarak önemli bir rol oynayabilir.

Ulaştırma tesisleri arasında havaalanları, otogarlar, tren istasyonları gibi konumlar yüksek profillidir ve operatörlerin olağan dışı olabilecek herhangi bir şeye karşı tetikte olması gereken yüksek düzeyde düzenlemelere sahiptir. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışlar göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Finansal kurumların, ofisleri, şubeleri ve ATM’leri gibi çevrelerinin coğrafi olarak farklı olması tam durumsal farkındalığı sürdürmeleri bir meydan okumadır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi tekniklerini kullanan Navbea AI çözümü, rutin hareketi öğrenir ve filtreler, yalnızca anormal veya olağandışı davranışlar göstererek operatörlerin önemli olaylara odaklanmasına ve hem öncü faaliyetlere hem de olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak tanır.

Dijital Sanayi & Endüstri 4.0 Çözümleri

Daha fazla bilgi için Bize Ulaşın