You are here:
- Endüstriyel Tesislerde Gerçek Zamanlı Bilgi Yönetimi -

Görev Yönetimi

IoT ve RTLS ile Tesis içinde Mikro Lokasyon Bazlı Görev Yönetimi

Personellerin, görevleri ile ilgili belirlenen zamanda belirlenen noktada bulunması ve görevlerin yapılıp yapılmadığının otomatik bir şekilde kontrol edilebilmesi endüstriyel işletmeler açısından büyük önem taşıyabilmektedir. Navbea, Devam Kontrol ve Görev Yönetimi araçları ile personellere tesis içinde mikro konum bazlı görev tanımlamaları yapılabilmekte ve kişilerin atanan görevleri yapıp yapmadığı, giyilebilir sensörler vasıtası ile otomatik olarak denetlenebilmektedir.

KİŞİ VE KONUM BAZLI GÖREV YÖNETİMİ

Tesis içinde çalışanlara mikro konum bazlı görev atamaları yapılabilir. Kişilere tanımlanan konum bazlı görevlerin, kişinin tanımlanan zamanda tanımlanan noktada bulunup bulunmadığı yada bulunması gereken süre boyunca varlığı otomatik olarak kontrol edilebilir.

GRUP BAZLI GÖREV YÖNETİMİ

Tesis içinde çalışanlara mikro konum bazlı grup/departman görev atamaları yapılabilir. Gruplara tanımlanan konum bazlı görevlerin, grup tarafından zamanında ilgili noktada bulunup bulunmadıkları yada bulunması gereken süre boyunca varlıkları otomatik olarak kontrol edilebilir.

TEKRARLAYAN BAKIM YÖNETİMİ

Bakım ekiplerinin, tesis içinde periyodik olarak tekrarlayan zamanlarda yapmaları gereken görevler, konum bazlı tekrarlayan görevler tanımlanarak kolayca yönetilebilir. Bu sayede bakım ekiplerinin kritik görevlerinin mikro lokasyon tabanlı kontrolü ve devamlılığı otomatik olarak denetlenebilir.

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Kişi veya gruplara atanan görevler ve bu görevlerin yapılıp yapılmadığı durumları sistem tarafından kayıt altına alınır. Günlük, haftalık, aylık veya belirlenen süre aralıklarında personellerin karşılaştırmalı olarak performans ölçümleri yapılabilir.

OTOMATİK DENETLEME

Giyilebilir sensörler vasıtası ile kişilerin konumları gerçek zamanlı analiz edilir. Kişilere veya gruplara atanan zaman tanımlı mikro konum bazlı görevler ve bu kişilerin çalışma bölgeleri ile gerçek konumları sistem tarafından gerçek otomatik olarak denetlenir.

GÖREV YERİ DIŞI ANALİZİ

Kişi veya gruplara tanımlanan çalışma bölgeleri ve konum bazlı görevler, bu kişilerin çalışma bölgeleri ve görev yerleri dışında geçirdikleri süreler analiz edilebilir. Tanımlanan süreden fazla görev yeri dışında bulunmaları durumunda alarm oluşturulabilir.

Sanayi & Endüstri 4.0 Çözümleri

Daha fazla bilgi için Bize Ulaşın