You are here:
- Endüstriyel Tesislerde Gerçek Zamanlı Bilgi Yönetimi -

Makine İzleme

IoT ve RTLS ile Makineleri Gerçek Zamanlı İzleyin ve Yönetin

Endüstriyel tesislerde, halihazırda üretim, ambalajlama, kalite kontrol gibi birçok süreç makineler tarafından yapılmaktadır. Bu makinelerin verimliliğini kontrol etmek ve yönetimini gerçekleştirmek üretimin aksamaması için büyük önem taşımaktadır. Navbea platformu, makinelerin gerçek zamanlı izlenmesi ve yönetiminde minumum maliyet ile maksimum verim yaratmak için çözümler sunmaktadır.

M2M + IoT + RTLS

Makinelerin gerçek zamanlı takip edilerek yönetilmesi, üretim verimliliği, üretim aksama risklerinin azaltılması, üretim süreçlerinde maliyet tasarrufu, makine bakım ve yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ile ölçülebilir, değerlendirilebilir ve raporlanabilir mekanizmaların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Veri Toplama

Değerlendirme

İzleme

Yönetim

Sanayi & Endüstri 4.0 Çözümleri

Daha fazla bilgi için Bize Ulaşın