Endüstri 4.0 & Internet of Things Dönüşümü

Çalışma sahalarında, insanların ve varlıkların tesis içindeki yaşam döngüsünün izlenmesi, konumlandırılması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetmek için RTLS-IOT çözümü.
 • Personel ve ekipmanların gerçek zamanlı 2D/3D konumlandırılması,
 • Yerleşke krokisi üzerinden personel ve ekipman hareketlerini görebilme,
 • Ekipmanlar için yetkili kullanıcı ataması,
 • Görev takibi,
 • Personel aktif pasif alanlar zaman analizi,
 • Kural ihlalleri raporları,
 • Anlık görevlendirme,
 • Acil durumlarda toplanma alanına gelen personel ve yerleşke içinde kalan personel listelerinin anlık olarak hazırlanması,
 • Acil durumlarda yerleşke/bina içinde kalan personelin konum bilgileri,
 • Personel hareketsizlik alarmı,
 • İzin verilenden fazla tehlikeli bölgede kalma bildirimi,
 • Acil durum butonu ile yardım çağırma,
 • Yetkilendirilmiş bölge belirleme,
 • Personele çalışma alanlarına göre yetki tanımlama,
 • Kural ihlal raporları
 • Güvenlik personeli anlık görevlendirme,
 • Güvenlik personeli devriye takip, devriye raporu oluşturma,

Acil Durum Modu

Acil durumlarda belirlenen toplanma noktalarına gelen personellerin ve bu noktalara gelmeyen personellerin anlık konumları listelenir. Bu liste bölgedeki haberleşme sistemlerinin kopması halinde son 30 dakika, son 1 saat, son 2 saat gibi sürelerde çalışma
bölgelerinde bulunan kişilerin son konumlarının bilgisine ulaşmaya yardımcı olur.

Anlık Uyarı / Alarm Sistemi

Sistem içinde tanımlanan kural senaryolarına göre
kural ihlalleri anlık olarak izleme noktasına iletilir.

Örnek Kural Senaryoları

 • Bir personelin belirlenen süreden fazla hareketsiz
  kalması,
 • Personel ya da ekipmanların yetkisiz bölgeye giriş
  yapması,
 • Personelin bir bölgede tanımlanan süreden fazla
  zaman geçirmesi,
 • Misafirlerin yetkisiz bölgeye giriş yapması.

Personel Görev Yeri ve Görev Yeri Dışı Analizleri

Sistemde personellerin çalışma bölgeleri tanımlanarak, belirlenen zaman aralıklarında personellerin çalışma bölgesi ve dışındaki bölgelerde geçirdikleri süreler raporlanabilir.

Canlı / Anlık 2D & 3D İzleme

İnteraktif Kroki üzerinden canlı izleme arayüzünde, kişi
araması yapılabilir, katlar ve bölgelerde bulunan kişiler
gösterilir, kişi, ekipman ve ziyaretçilerin bulundukları
konumlar anlık olarak izlenebilir.

Geçiş Kontrol Yönetimi

Özel olarak geliştirilecek Geçiş Kontrol Yönetimi modülü ile Navbea sistemi üzerinden departman ya da kişi bazlı geçiş yetkileri tanımlanacak. Bu sayede kapı,asansör ve turnikelerde geçiş kolaylığı sağlanacaktır.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Olası bir tehlike veya kaza anında, toplanma bölgelerine gelmeyen kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ile son bulundukları konum bilgisine anında ulaşılabilir.

null